<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');


  ga('create', 'UA-43985228-1', 'karinsjogren.se');

  ga('send', 'pageview');


</script>

Motiverande samtal - kommunikation

Arbetsplats - verksamhetsutveckling

2017

 
 

Välkommen!


Här kan du hitta länkar och beskrivningar av mina utbildningar och föreläsningar, som handlar om kommunikation och motiverande samtal. Du kan också se filmer som jag producerat.


Jag har arbetat som tandläkare i 20 år. Fortfarande får människor hål i tänderna - trots att kunskaperna om tändernas sjukdomar funnits i hundra år. Den svaga länken är kommunikationen mellan vården och patienterna.


Socialstyrelsen har uppmärksammat detta i sina nationella riktlinjer http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer.


Boken, Hälsofrämjande tandvård, har jag skrivit tillsammans med Claes Virdeborn. Den tar upp allt från karies till facebook i tandvården.

Jag har skrivit några fler böcker - Boken om fluor, Att flytta berg - om kommunikation i vården och tillsammans med Barbro Holm Ivarsson boken om motiverande samtal i tandvården.


Jag är lärare i motiverande samtal sedan 2009 och har utbildningar för vårdgivare av alla kategorier i hela världen.


Jag arbetar med arbetsgrupper som vill utvecklas, där du som medarbetare och chef kan vara trygg och säker. En gemensam syn på mål och medel som förmedlas genom en god kommunikations-stil skapar grunden för arbetsgruppen att växa och utvecklas. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. En arbetsplats där man arbetar aktivt för en god arbetsmiljö är en attraktiv arbetsplats.


Rom byggdes inte på en dag. Inte heller kan vi förändra oss själva på en kursdag. Flera dagar fördelade över tid och uppföljande handledning bygger grundpelare för en stabil och hållbar utveckling. Titta gärna på arbetsmiljöverkets hemsida; https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/


Längre ned på denna sidan kan du läsa vad andra tycker om mina utbildningar och work-shops!


Välkommen att höra av dig!

Karin


karinsjogren@telia.com


Jag bloggar på dental24, klicka på bilden så kommer du dit

Kursutvärderingar


Utvärdering av kurs
Grundkurs i motiverande samtalsmetod

Om du skulle berätta om kursen vad skulle du säga då?

Den har motiverat mig att ge mer auktoritet & självbestämmande hos patienter. Mycket skratt. Tänkvärda bilder o klipp. (A)
Trevlig kurs, lättsamma men intressanta diskussioner. (B)
Inspirerande föreläsare som brinner för sitt ämne. Nyttig kurs som kan användas i vardagen. (C)

Bra kurs med flera infallsvinklar kring MI & många praktiska moment. (E)
En kurs att ha nytta av i mitt arbete som arbetsterapeut. (F)
Ganska intressant, beror på var man ska använda det till i jobbet. Man använder ju alltid motivation. (G)
Att kursen ger en fördjupad inblick i kommunikation och hur man kan arbeta med frågor, speglingar, sammanfattningar för att nå förändring. (H)
Kul, tänkvärd, reflekterande! (I)
Mycket praktiska övningar, bra verktyg att använda på jobbet och hemma, trevligt. (J)
En bra, informativ och rolig kurs som har gett mig en tankeställare på flera plan. Värdefullt att (för en gångs skull) få ta sig tid för reflektion. (K)
Att det är underbart med tvådagarskurs utan typiska PP-bilder! Underbart med bilder, filmer, citat etc. Att det är en härlig föreläsare som med skön distans till sig själv, gedigen kunskap och mycket humor lyckas förmedla ett redskap att avnända för att kunna hjälpa någon att må bättre! Power gesture! (M)
En helt fantastisk kurs. Jag har lärt mig så mycket – TACK. Karin Sjögren är helt unik. Genomsnäll och så duktig. (N)
Superbra, rolig, användbar kurs. (O)
Jag fick praktiska verktyg för mina dagliga möten med patienter. (P)
Trevlig, berikande. Uppmärksammar & påminner oss om det vi redan vet. Ger oss verktyg att medvetet kunna använda för att hjälpa oss själva & våra patienter till en positiv upplevelse som sår ett frö till en positiv förändring. (Q)

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig att använda mer öppna frågor i samtal med patienten. Att fråga vad patienten vet innan jag ger info., Att spegla & sammanfatta då jag inte kommer vidare. (A)
Att reflektera mer kring mitt professionella förhållningssätt i mötet med patienterna. Att våga vänta ut pat. i samtalet och inte vara för snabb med att ge råd, komma med ”pekpinnar” m m. (B)

Olika metoder att nå patienten, få patienten att själv bli motiverad för förändring. Hur viktigt det är att lyssna, och att ej ge råd. (C)
Återigen fått bekräftat att kommunikation är ett svårt ämne. Känner igen strukturer från andra kommunikations- & handledarkurser. (D)

Att spegla istället för att fråga. Att ställa öppna frågor. Möta m ett leende. (E)

Att komma runt motstånd hos en patient. (F)
Att klara av att motivera andra. Att se på andra. Sätt att locka fram motivation. (G)
Att klienten äger sitt eget problem och att vi kan jobba efter MI-koncept för att nå förändring djupt inom klienten. (H)
Att samtalet är grunden för att nå målet! (I)
Öppna frågor, spegla, sammanfatta, lyssna, observera. Be om lov att komma med råd/information. (J)
Jag tar med mig en mängd bra redskap inför kommande samtal! T.ex. att rulla med motstånd. (K)
Mkt repetition. Lite mer insatt i MI-s komponenter. (L)
Bekräftat min uppfattning om att lyssna är bra, att det får ta tid att spegla & sammanfatta & att förändringen är patientens egen (jag är katalysatorn). (M)
Att lyssna. Se och bekräfta. (N)
Våga lyssna, se människor. Stötta för att hitta pers. egna drivkrafter. (O)
Lyssna, spegla, sammanfatta och döm inte! (P)
Spegla, sammanfatta, fokusera på öppna frågor. (Q)Om du skulle berätta om kursen vad skulle du säga då?

Ett patientfokuserat sätt att kommunicera. Utgår från pat. behov och önskningar. (B)
Den ger olika verktyg i arbetet med patienterna. (C)
Mkt användbar. Ganska svårt, kräver mkt träning. Gör tillvaron trevligare! (D)
Engagerad, duktig kursledare, mycket gruppdiskussioner. (E)
Mycket ”prova-på” olika samtalssituationer. Bra, grundläggande, lättförståeligt. Inspirerande till att fortsätta arbeta med MI. (F)
Det var mycket övningsuppgifter att göra i grupp, så vi fick ”öppna oss” för massor av kollegor som vi inte känner. Nyttigt. (G)
Rolig och inspirerande kurs om MI. Bra att stanna upp och reflektera. (H)
En bra och givande kurs som får oss deltagare att tänka till och att reflektera över hur vi pratar med patienter och varandra. Många ”matnyttiga” tips och råd + rolig kurs! (I)
Det är en jättebra kurs. Jag skulle vilja rekommendera inte bara inom vården utan för dagispersonal. (J)
Mycket intressant, jag plockar ut guldkornen. (K)
Att den var mycket motiverande och gav inspiration och påminnelse om vikten av vad man gör och säger. Jag har fått mycket reflexioner. (L)
Motiverande. Alla olika möten med andra kursdeltagare. (M)
Bra, givande, härligt, avslappnande samtal. Bra med olika gruppindelningar. (N) Inspirerande. Meningsfulla övningar. Fantastiskt att vi själva varit aktiva så stor del av tiden (=inte mycket föreläsn = +) Bra att vara i olika konstellationer. (O)
Lättsam o rolig med verktyg som kan användas direkt. Bra o utvecklande att reflektera tillsammans. (P)
Engagerad föreläsare. Ett sätt att utvecklas i sin yrkesroll. (Q)
Kräver eftertanke. Hur vi kan stödja en person att hitta i sitt inre driv. Användbar. Träning krävs. (R)
Reflekterande. Öppen. (S)

Vad har du lärt dig?

Mycket inspirerande – Bra att ”lära sig tänka om” – vila i att lyssna aktivt – speglare - reflektera. (A)
Massor. (B)
Fått olika verktyg. (C)

Samtalsteknik. Öppna frågor. Se, berätta, spegla, lyssna. Reflexion. (D)
Att den lär en att fråga på ett annat sätt, att vara bättre på att lyssna och att man inte ska vara så snabb med att ge råd. (E)
Samtalstekniker hur man får pat mer delaktig. (F)
Att ta de delar av MI som passar för situationen. Att motstånd ofta finns där innan, vad det kommer av. Att få förtroendet, tilliten finns innan MI-samtal kan påbörjas. (G)

Be om lov. Sammanfatta. Öppna frågor – öppnar upp för mer information. (H)
Att ”hålla tand för tunga” och inte så snabbt ge råd. Att använda mer öppna frågor och spegla. (I)
Att kunna hantera på ett bättre o professionellt sätt vissa pat. Mkt råd från duktiga kollegor vid gruppdiskussioner. (J)
Lyssna, hur viktigt det är att vara på samma nivå. Spegla. Öppna frågor. Förstärka. Bekräfta. (K)
Hur man på ett bra sätt bemöter patienten, hur jag kan träna mig på att bemöta, lyssna och motivera patienten. (L)
Reflektera. (M)
Redskapen enkelheten i ett givande samtal. Att jag märker att jag jobbar och samtala enligt MI redan nu. Men kan se hur jag kan utveckla. (N)
Vikten av att vara tyst, lyssna o inte gå råd! Bygga på det positiva i samtalet o bekräfta detta. O)
Flera verktyg att kunna komma vidare i samtal som kanske annars inte kommit framåt eller gett samma resultat. (P)
Har blivit mer medveten om hur jag ställer mina frågor. Många tankar och reflektioner gällande MI. (Q)
Att få patienten/personen mer delaktig. Bli bättre på att se till att vi är på samma tåg innan vi åker. Lyssna mer, spegla, vara tyst att personen får komma med idéer. Be om lov. Tacka. (R) Att vara tyst. Ge tid till tystnad. Att det inte känns lika illa att höra något återberättas som att återberätta. (S)
Fått bekräftan i viss mån att sättet jag arbetar på – kontakt med mina pat. liknar den s.k. MI- metodiken. (T)


Om du skulle berätta om kursen vad skulle du säga då?

En bra kurs som ger verktyg att använda i möten med personer som ska få till en förändring i livet, börja med ngt eller sluta göra ngt. (A)
Lärt mig bli bättre på att få folk att prata, lösa sina problem själv. Underhållande och variationsrik. Lär sig rel mkt på kort tid. (B)

Tankeväckande. Intressant. Härlig kursledare. (C)
Bra, imponerande, givande. Mycket fin struktur på föreläsningar som ger lätt uppfattning. (D) Halleluja! (E)
Bra! Konkret med praktiska övningar. Bra filmer! Roligt. (F)
Mycket givande, användbar kunskap som är direkt genomförbar i klinik. Bra variation mellan olika moment; teori, övningar, filmer, diskussioner i par eller i större grupp. Ger nyfikenhet på att pröva själv för att se om det ger effekt. (G)
Inspirerande. Tankeväckande. Kul. Intressant. Relevant. (H)
Glad och matnyttig. (I)
Rolig. Spännande. Entusiastisk ledare. Bra variation teori-praktik, kul o tankeväckande filmer. (J)
Gå den absolut. Den är jättebra. (K)
Alla som samtalar med patienter behöver gå kursen. Vore bra om resten också gick. (L)
En bra samtalsteknik som hjälper mig att förbättra det dagliga patientmötet. Inspirerande kursledare! (M)
Det får en att stanna och fundera i de olika situationer där man bemöter ”individer”. Hur gör jag för att få ett bra samtal? Visa respekt och empati, få personen att reflektera över sin situation. Ett bra verktyg. (N)
Givande, väckt många nya tankar o idéer. (O)
Ett bra verktyg. (P)
En trevlig och positiv kurs. Många aha.(Q)
Att alla skulle gå den!. (R)
Intervjuteknik där man lämnar över en del av ansvaret till pat, att ringa in problemet och själv komma m lösningar. (S)
Inspirerande. Rolig. (T)
Intressant o lärorik kurs med många praktiska övningar. Bra o inspirerande föreläsare. (U)
Att det är en bra kurs där man får lära sig en samtalsteknik som kan fungera bra vid ex. förändringsarbete, hälsosamtal, m.m. (V)
Givande kurs med många praktiska tips. Rolig!! (W)
Mycket glad och inspirerande kursledare. Lärorik med mycket reflektion och eftertanke. Praktisk användbar både på jobbet och hemma. (X)
Den har givit mig ett effektivt redskap som jag numera använder i mitt patientarbete men även som handledare för studenter. (Y)
Mkt bra kurs som alla ska gå som arbetar med människor. (Z)
Att den är nyttig och rolig. (Å)
Bra kurs, ger verktyg för reflektion kring förhållningssätt o samtal. (Ä)
Ger ökad självinsikt. (Ö)
Intressant, inspirerande, en del aha-upplevelse. (AA)

Alla skulle behöva gå kurs i MI för att föra ett respektfullt och givande samtal m. patient eller annan. (BB)
En väldigt inspirerande och bra kurs med positivt fokus på samtalet. Bra redskap att ha med sig i den kliniska vardagen! (CC)

Vad har du lärt dig?

Hur bemöta personer/patienter på ett reflekterande, respektfullt sätt. Självinsikt. Patientmötena framöver kommer att bli bättre än förut. (A)
Be om lov, inge ge råd, lyssna, reflektera. Blivit bättre på samtalet både på jobbet och hemma. /tack. (B)

Massor om samtal. Ta sig tid. (C)
Strukturera samtalet, hitta kriterier vid samtalet, prova på praktisk användning. (D)
Att inte ge råd. (E)
Mi-metodik. Mer medveten om vikten av öppna frågor. Be om lov... Lyssna, sammanfatta, bekräfta. (F)
Jag har fått utmärkta verktyg att skapa goda relationer med tillit och förtroende och möjlighet att låta patienten få insikter som kan leda till hälsobefrämjande livsstiler. Det ska bli roligt och intressant att öva och träna vidare och se hur det blir! (G)
Hur jag ska kunna föra mer konstruktiva samtal i mina patientmöten. Tekniker och tips på hur man kan föra ett förändringssamtal. (H)
Lyssna och prata mindre. Tänka på vad och hur jag samtalar. (I)
Lyssna mer. Pracka inte på en massa råd till patienten. Olika praktiska tekniker. Inledande fraser. Att inte döma. (J)
Mycket. (K)
Att det är bra med MI. (L)
Lyssna. Reflektera. Be om lov. Sammanfatta. (M)
Invänta pat.svar och fundering utan att börja prata (ge råd). (N)
Grunder i att leda ett samtal. Gett mig verktyg för att kunna hjälpa patienten framåt. (O)
Att lyssna. Ta tid på mig. Öppna frågor. Inte försöka hitta lösningar utan låta patienten göra det. (P)
Att lyssna. Inte komma med lösningar. Låta personen hitta lösningen själv. (Q)
Fått nya ”verktyg” att arbeta med. (R)
Lyssna, ta reda på vad pat vet innan jag ber om lov att ”smack it in the face”. (S)
Tänka på att lyssna mer på patienten. Försöka lära pat. Hitta lösningar. (T)
Använda öppna frågor och lyssna mer på patienten. Låta samtalet ta tid. (U)
Tar särskilt med mig spegling, sammanfattning, öppna frågor och att lyssna mer. Kommer använda mig mer av detta. (V)
Praktiska förslag på ingångsfrågor. Annorlunda synsätt med ett självklart fokus på patienten. AHA-upplevelse om att man kan frikoppla sig från att döma/bedöma patienten och ändå kunna ge adekvata råd. (W)
Att lyssna och spegla. Att vara tyst. Att vänta med att ge råd. Ta tillvara patientens egna motivation till förändring. (X)
Lyssna in – vänta – Patienten har många svar själva! Spegla! Sammanfatta – låta patienten höra sina egna ord!! (Y)
Att det har avgörande betydelse hur vi bemöter varandra. Att ett samtal kan gå i helt olika riktningar beroende på vad vi säger, hur vi lyssnar, osv. (Z)
MI-metodens olika verktyg, såsom att möta motivation, lyssna mer aktivt, spegla, be om lov och sammanfatta. (Å)
Mycket – men att ta ett steg tillbaka och lämna plats för patienten som expert. (Ä)

Vikten av att lyssna aktivt. (Ö)
Lyssna på patienten, återspegla patientens berättelse, sammanfatta ”vad har du med dig från det här mötet?”. (AA)
Lyssna – avvakta. Låta pat. hitta lösning. (BB)
Att tillämpa MI-metoden i praktik. Att se på ”samtalet” i ett ... nytt perspektiv. Ge pat. tid. Fråga om lov, lyssna, ställ öppna frågor, spegla, återkoppla, sammanfatta. Har lärt mig ett sätt för att ”avväpna” mötet, få med patienten ”på tåget”. (CC)

Vad skulle du vilja ge för råd till kommande arrangör inför nästa kursomgång?

Återkoppling i form av uppföljningssamtal under en dag om ett år, där vi kan diskutera olika beh.fall/patientfall. 2 kursdagar är för kort för att lyckas ta till sig nya metoder och implementera dem i vardagen. Därför behövs uppföljning så kunskapen kan fördjupas ytterligare. (A)
Något sött till kaffet. (B)

Hade varit bra med ett uppföljande samtal om några månader. (C)
Bra som det är. Skulle vara bra att ha återkoppling efter ngn tid. (D)
Inget, med hänvisning till föregående fråga. (E)
Fler dagar o att dagarna ska ligga närmare varandra, hade glömt av mycket när det gick så lång tid emellan. Gärna återkopplingsdag!! (F)

Gärna upprepa filmerna i andra omgången när vi lärt oss mer och ev hunnit pröva tekniken själva i klinik. Fortsätta precis som nu. (G)

Kurstillfällena tätare. (I)
Keep on! Bra med lite dansrörelser. Gärna återkopplingsdagar för oss som gått. Patientfall. Bra upplägg. (J)
Återkoppling. Mycket viktigt!! (K)
Att inte slå av på optimismen, den positiva och glada framtoningen. (L)
Kortare mellan de två kursdagarna. (M)
Har inga bra råd för förbättring då jag känner mig nöjd. Fortsätt som du gör! Återkopplingsdagar där kunskapen får uppdateras. (O)
Återkopplingar regelbundet. En gång/år kanske. (P)
Återkopplingar. Man glömmer fort om man inte blir påmind då o då. (Q)
Ett tredje tillfälle. (Reflektion). (R)
Mer återkoppling efter en tid för att hålla det levande. (S)
Återkoppling typ 1 år. (T)
Bra som det är! (U)
Inte så länge mellan kursdagarna, fler dagar! (V)
Ha ytterligare tillfällen för återkoppling förutom de 2 dagarna. (W)
Återkoppling saknas efter avslutad kurs. Bra upplägg! (X)
Träna på situationen. Tala med kollegorna som oxå gått kursen. Återsamling 1⁄2 dag efter 1 år!! (Y)
Bra upplägg. (Z)
Fortsätt ... (Å)
Fint avvägd kurs! Ev. repetition i framtiden. (Ö)
De små filminslagen i utbildningen gör att det sätter sig bättre, man kan visualisera efteråt för en själv vad man har lärt sig. Gärna återkoppling med patientfall. (AA)
Mycket bra kurs!! Ev. tid för återkoppling om t.ex. ett halvår. Känns som en risk att ”falla tillbaka” i gamla samtalsvanor. Bra att fräscha upp och återkoppla och dela erfarenheter. (CC)Utbildning i Confex regi för undersköterskor, Stockholm

4,71  i betyg (skala 1-5 där 5 är högst), betyg på Karin Sjögrens framförande, innehåll och behållning av föreläsningen.  Kommentar: Vilken glädjespridare, så rolig! Det var underhållande och samtidigt lärorikt.


Kommentarer från Barntandvård 2014, januari, plats Stockholm


” Bra föreläsning o fantastisk människa”

 

” Roligt att lyssna på Karin. Många tänkvärda teorier.”

 

” Entusiastisk föreläsare. Lätt att lyssna på. Bra material Bra tips. Kul Jympa. FANTASTISK KVINNA”Utvärdering av
Grundkurs i motiverande samtalsmetod, 2 kurstillfällen

Om du skulle berätta om kursen vad skulle du säga då?

På det stora hela mycket inspirerande och bra kurs. Karin är engagerad och man rycks lätt med. Har lärt mig en hel del. (A)
Gå den! Den ger verktyg i hur man kan hjälpa patienten vidare i förändringsarbete på ett positivt, ”frivilligt”, aktivt sätt. (B)

Jag tycker den har varit toppen. Bra blandning mellan stimulerande teori o många praktiska övningar. Gå den!!! (C)
Mycket trevlig. Upplägget bra. Inget att klaga på. Helt underbara dagar. (D)
Det var roligt. Inspirerande föreläsare. Bra upplägg. (E)

Rekommenderas varmt. Metoden lämpar sig mycket väl i arbetet och även i många andra samtalssammanhang. Karin: du är en fantastisk kursledare. Inte en tråkig stund under hela kursen. (F)
Fantastisk inspirerande kurs. Lärt mig mycket om MI-tekniken. (G)

Gå den! Den är fantastisk tack vare Karin men innehållet är mycket användbart i våra arbeten. Många skratt – helt underbart! (H)
Mycket inspirerande. (I)
Tankeväckande. Lättsam. Rolig, trevlig. (J)

Inspirerande, rolig, nytänk i bekanta situationer. (K)
Lättsam stämning, mycket bra föreläsning som förs genom dialog. Bra övningar. (L)
Teknik i motiverande samtal. Försöka använda öppna frågor och sammanfattningar. Inspirerande. Metod att ta med sig. (M)
Teknik i motiverande samtal. Många bottnar där man själv kan ta åt sig de delar som passar. (N)
Inspirerande. (O)
Jättebra! Kan verkligen rekommenderas. Framförallt pga den underbara kursföreläsaren Karin Sjögren – med sin härliga humor! (P)
Inspirerande, positivt. Vill börja träna och använda detta. (Q)
Bra kurs. Klokkurs. Många glada skratt. Användbar. Mkt som snurrar. (R)
Lärorik. Mycket användbara verktyg. Rolig. Stimulerande. Vill hem och testa/testa/testa. (S) Positiv känsla. Metod man kan använda praktisk direkt – kan modifieras utifrån sin egen verksamhet. (T)
Det har varit en kurs som satt igång många tankar kring kommunikation och betydelsen av lyssnandet och öppna frågor. Mycket rolig kursledare. Bra praktiska övningar. (U)
Att den var lärorik och kliniskt relevant. (V)
Rolig kurs med många skratt och mycket eftertanke. Går att använda innehållet från kursen i sitt arbete direkt. (W)
Rolig kurs med många aha-upplevelser. Bra med en kurs som är både rolig o lärorik. (X) Bra bok. Bra kurs. Bra kursledare. Bra metod. (Y)
Jätterolig och intressant kurs. Mkt bra föreläsare och bra bok. REKOMMENDERAS! Har lärt mig mycket!. (Z)
Gå den! Mycket inspirerande och användbart. (Å)

Inspirerande, intressant och rolig. Tillämpbar både på jobbet och hemma. Gå kursen! (Ä) Bra övningar. Bra, skojig kursledare – kunnig. Lättsamma dagar. (Ö)
Viktig och intressant för alla som träffar/arbetar med människor. (AA)
Lärorik. Givande. (BB)

Mycket bra!!! Rekommenderas. (CC)

Vad har du lärt dig?

Olika tekniker man kan använda inom MI. Använder redan nu i stort delar av
konceptet men har nu fått mer redskap. (A)
Lyssna in, bekräfta, VÄNTA med råd, att pat ska definiera problem/lösning med egna ord, inte mina ord. (B)
Massor bl.a. om BÖRS o motiverande samtal. (C)
Att föra ett samtal på ett bra sätt. Att pat kommer på själv att förändring behövs. (D)
Massor. Får praktisera det efterhand. (E)
Jättemycket och har kommit en bit på vägen att kunna använda den i samtal med patienterna. (F)
Att lyssna av pat mycket bättre. Informera mindre. (G)
Jag vill gärna hitta lösningar, jag får tänka om där = jag har fått lite mer självkännedom. Att låta berättaren vara experten BÖRS! (H)
Bättre samtalsteknik. Sätt att ta till sig delar av MI. (I)
Redskap/struktur. Reflektion kring patientmötet. (J)
Tänka efter hur man samtalar och vilken skillnad det kan göra. (K)
Vara mer öppen i mitt arbete med patienterna för att kunna motivera till skillnad/förändring. (L)
Att ställa fler öppna frågor för att få den andra mer delaktig. Sammanfatta vad den andra säger. Låt den andra komma med förslag/idéer själv. (M)
Bekräfta – sammanfatta. Öppna frågor. Lyssna aktivt. Att patienten har ett eget ansvar. (N) Låt patienten komma med idéer. (O)
MASSOR! (P)
Ställa mer öppna frågor – sätta patienten/anhörig/vän mer i fokus. (Q)
Massor. Delar har jag använt innan i möten med patient, men nu har jag fått struktur. Mkt matnyttigt. (R)
Reflektera. Se människan med andra ögon. (S)
Att man är en bit på väg från början, får ytterligare redskap i samtalet. (T)
Att man kan vinna mycket på att förändra kommunikationssättet. (U)
Att bra sätt att prata med patienter som skall göra livsstilsförändringar. (V)
Grunderna i modellen, nu försöka använda den. Ställa öppna frågor – spegla – sammanfatta. (W)
Jag har förstått vikten av spegling, inte bara för att pat skall förstå att jag förstår utan också för att pat skall höra sina egna ord. Jag har förstått vikten av öppna frågor och att det är ngt jag måste fortsätta jobba på. (X)
Samtalsteknik. Struktur i en dialog. Stöd i mötet. (Y)
Reflektion. Många Aha-upplevelser. Intressant att diskutera i grupp. Kommer att ha stor nytta av allt i mitt arbete. (Z)
Bl.a. att vänta in ... lyssna ... inte ge råd för snabbt. (Å)
Att lyssna in patienten och sluta tala om för patienten det jag vill informera om. Ska verkligen försöka komma tillrätta med min sjukgymnastiska rättarreflex! (Ä)
Ja, att få in det i ryggmärgen så att MI kommer spontant i rätt situationer. (Ö)

Jag har fått en hel del insikter i mitt sätt att tänka kring patientens motstånd ... Himla svårt. Jag har fått många bra samtalsverktyg: vissa har jag använt, många är nya. (AA)
Mer lyssnande. Ställa öppna frågor. (BB)
Går att göra avtryck även efter ett samtal med patient. (CC)

Vad skulle du vilja ge för råd till kommande arrangör inför nästa kursomgång?

Fortsätt på den inslagna vägen! (A)
Gör som senast, har funkat bra. (B)
Gör precis som denna kursomgång. (C)
Fortsätt i samma stil med Karin. (D)
Innehållet och kursledaren är bästa möjliga. Dagens datum, så nära jul, känns inte optimalt för andra kurstillfället. (F)

Fortsätt i samma anda. (G)
Det hade gått att fylla en dag till, för det är svårt. (H)
Bra upplägg med 2 träffar med tid emellan. Ev ytterligare en halvdag efter ... 6 mån? (J) Fortsätt så! (K)
Bra som det är nu. (L)
Allt har varit mycket bra! Riktigt bra föreläsare. (M)
Allt klockrent. Högt i tak – man känner sig trygg. (N)
Allt var bra!! (O)
Allt har varit bra! (P)
Tycker det var mkt bra som det var. (Q)
Att inte lägga kursdag 2 sent på terminen. Viktigt med tid mellan d1 o d2 men just nu är i alla fall jag ganska trött ... så dag 1 tidigare på terminen. (R)
Allt bra! Vet inte just nu! (S)
Lokalen är lite kall. (X)
Bra med växlingar mellan teori, exempel på filmsnuttar, övningar. (Y)
Kan inte komma på något just nu! TACK för en inspirerande föreläsning! (Z)
Keep on – Jättebra kurs och kursupplägg. (Ä)
Lite tunga övningar dag 2 eftermiddagen. Ibland lite svårt att förstå/göra rätt på övningarna. TACK KARIN, DU ÄR TOPPEN! (Ö)
Bra med blandningen; prat, film, övning med olika personer. Fortsätt så. (AA)


Utvärdering av kurs
Grundkurs i motiverande samtalsmetod, 2 kurstillfällen, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg


Mycket bra metod att använda i mötet med patienter. Lärorikt o inspirerande. (A)
En kurs där du lär dig ett nytt förhållningssätt till samtalet och dess betydelse för resultatet (målet). (B)
Ett förhållningssätt där patientens egna funderingar/förmågor kommer fram för att öka möjligheten till ett bra resultat. (C)
Samtalsteknik/förhållningssätt. Vikten av att samtalet blir bra för att kunna gå vidare i planeringen. (D)
Mkt inspirerande föreläsare som gör hela kursen! Dagarna har gått fort, inga tråkiga stunder. (E) Rolig, mycket användbar, lätt att ta till sig till en början delar och sedan mer o mer ”MI-tänk”. Bra blandning mellan teori o praktik. Kul o lättlyssnad föreläsare. (F)
Inspirerande föreläsare! Mycket bra tips och verktyg för att komma vidare i samtalet med sin patient. Bra mix av aktiva deltagande, videos och ”föreläsning”. (G)
Att den är mycket givande (!) och väcker mycket tankar om samtal och motivation som jag kunde använda direkt. Något som alla borde gå! Eller så skulle jag fråga hur personen ser på motiverande samtal och om jag får lov att berätta lite ... (H)
Mycket givande. Avslappnat. Intressant. Roligt. (I)
Bejakar min nyfikenhet och vilja att lära mig i varje möte. Lär ut vassa verktyg att använda direkt, struktur. Stimulerande och varierat under hela föreläsningsdagen. (J)
Bra kurs. Bra upplagd. Trevlig och rolig föreläsare. (K)
Bra kurs som underlättar samtalet med patienter. Klart värt att gå kursen. (L)
Att den är fantastisk & att alla borde gå den. (M)
En fantastisk kurs, med en inspirerande lärare, som alla inom vården borde gå. (N)
Mycket bra! Fått bra verktyg med sig till att ha motiverande samtal. (O)
Mycket MOTIVERANDE!!! Jag har fått en tankeställare – hur jag möter patienterna. En fantastiskt inspirerande föreläsare. (P)
Inspirerande. Rolig. (Q)
Bra lärorik kurs med inspirerande kursledare. Lära sig ett annat sätt att nå pat. på patnivå. Motiverande. Tiden bara flög iväg. (R)
Mycket bra. Tänkvärt. Praktiskt tillämpbart. (S)
Mycket intressant. Aha-upplevelser. Igenkänning, både i arbete och privat. Kursledaren mkt bra att lyssna på, entusiastisk, duktig. (T)
Inspirerande och medvetandegörande. Utvecklande både i yrket och privat. (U)
Mycket bra & lärorik. Många bra tips att ta med in i kliniken. (V)
Pedagogisk kurs med blandning av teori, övningar, bilder och filmer. Inspirerande! (W) Informativ och mycket tankeväckande på ett positivt sätt. (X)
Inspirerande. Reflekterande. (Y)
Otroligt kul och inspirerande. Lätt att ta till sig det som sägs. Motiverande! (Z)
Inspirerande o lärorikt! Direkt användbar kunskap i klin. vardag. (Å)
Inspirerande föreläsare med bra upplägg att prova/öva i smågrupper. (Ä)
Inspirerande, nya & gamla tankar ffa nya sätt att använda dem. (Ö)
En helt fantastisk kurs. Alla borde gå. ALLA! Karin Sjögren är helt unik. Jag har hört många föreläsare, men INGEN som henne!! (AA)

Den får dig att tänka till om vad du säger och hur du säger det, om och om igen. (BB)
En mycket bra & lärorik kurs med en rolig, dynamisk & inspirerande kursledare. Mycket tankeväckande & allvar men allra mest garv! (CC)
Fantastiskt inspirerande kursledare. Positiv. Mycket ”nyttigheter”. Gå den! (DD)
Ett mycket bra sätt att leda samtal till att få min patient motiverad till förändring. Fantastisk kursledare, mycket inspirerande. (EE)Utvärderingar från kurs på Mallorca


Har lärt mig att hålla inne med vad jag kan längre, inte instämma lika mycket utan låta patienten behålla initiativet. Att mer respektera patientens autonomi när jag ger råd.


Alla borde gå denna kursen. Alla har nytta av denna metoden. Man lär sig att strukturera kommunikationen och att möta sina patienter på ett nytt sätt.


Laert meg å lytte! Å reflektere og speile samtalen, få pasienten til selv å beskrive hva han tror er lurt. Har laer mig å ikke rette, jeg må fjerna rettereflekten!


Utrolig laererikt. Positiv og sosialt! Laererikt både som terapeut och som menneske. Noe jag også vil ha god nytte av i f eks kommunikasjon med mine tenåringer.

Kursen är krevende mentalt. Mange intrykk! Utrolig positivt med mye egentrening.


Jeg ville beskrevet kurset som annerledes. Man laerer seg selv å kjenne mye bedre. Man laerer mys om hvordan og hvorfor pasientsamtaler kan komme inn i feil spor, og hvordan man kan rette dem opp igjen. Gjelder egentlig alle relasjoner i livet. Også private. Passer bra også i relasjonen til kollegan, tenårsdatteren osv...


Jag har lärt mig att lyssna mer - öppna frågor ger bättre svar. Hur man respekterar patienten genom samtalet, att föreläsa mindre för dem!

Att inte vara så snabba till att korrigera patienterna. Jag fattade bra skillnaden i alla små gruppövningar vi gjorde. Det var BRA!!!


För mig fyllde kursens innehåll en kunskapslucka jag var omedveten om att jag hade...

Jag har lärt mig hur jag ska bemöta arga patienter. Inte trigga igång en konflikt genom att försvara mig. Jag ska lyssna istället för att ge råd direkt. Jag ska vänta med att lösa patientens problem och ta hjälp av återspeglingar för att vänta tills patienten själv kommer på sin egen förändring.


MI är en fantastisk AHA!-upplevelse, även utanför jobbet.


Rekommenderar denna kursen till precis ALLA!!


Bra med struktur i samtalet. Väga sina ord på guldvåg. Minska hotbilder. Tänka på att patienten hör allt vi säger och på hur det kanske låter i hans öron när vi pratar obegripligt.


Interaktiv och positiv kurs. Man vaknar upp och tänker efter själv. Skönt med tid för reflektion.


Känner att detta behöver jag lära mig mer om. Det är lätt att falla tillbaka i gamla hjulspår.


Har lärt mig så mycket om MI!


Fantastisk kurs!

Inte en sekund tråkigt. Professionellt! Roligt! Generöst, bra tidsplan. Struktur och inbjudande klimat. Att se alla!


Kursutvärdering Luleå


-praktiskt användbart i arbetssituatiner

-bra med uppföljningsdag, med egna erfarenheter

-att få lära sig nytt tänk, inte gå in i konfliktfällor

-bra ämne, roligt, lärde nytt

-många bra tankar och arbetsverktyg

-härlig kursledare som man blir glad av vid första anblicken. Ger så mycket positivt, att när man inte tror att man kan så kan man i alla fall och framför allt att man tordes, kände sig inte dum eller någon sådan känsla


Kursutvärdering Göteborg


Om du skulle berätta om kursen, vad skulle du säga då?

Mycket trevlig kurs. (A)
En mycket intressant och givande kurs med en fantastiskt bra och engagerad ledare/lärare. (B)

En mycket inspirerande kursledare som ÄR MI! En riktig kurs som lär ut en samtalsmetod som är den enda rätta när man skall tala om förändring. 2 mycket trevliga dagar!! (C)
Bra o stimulerande kurs. Pedagogiska övningar som jag minns och som har lärt mig samtalsteknik. (D)

Den är jättebra! Den är praktiskt inriktad, vi får delge varandra erfarenheter och kursledaren exemplifierar allt, på olika sätt, med bilder, filmer, berättelser, egna erfarenheter. Kursen är som ett stort samtal med varierande innehåll. Det vi lär oss är direkt till-lämpbart i vårt arbete i respektive profession. (E)

Inspirerande. Tankeväckande. Rolig! (F)
En mycket givande praxisorienterad kurs. (G)
Givande o väldigt lärorik kurs som rekommenderas till alla! Learning by doing. (H)
En lättsam kurs, blandad teori och praktiska övningar. Rolig och verklighetsförankrad. (I) Rolig, inspirerande, motiverande & lärorik! (J)
Inspirerande. Användbar. Konkret. Bra kurs! (K)
Trevlig kurs där man får många bra tips och infallsvinklar att använda för att få till ett givande samtal som leder fram till att man får pat. att bli t.ex. mer fysisk aktiv. Kul att få träffa kollegor och dela på sina olika erfarenheter kring samtal med patienter. Lagom kurstid. (L)
Bra att få tid att reflektera över ämnet, att öva och känna in teknikerna är lärorikt. Lättsamt men viktigt och utvecklande. (M)
Roligt, lärorik, tiden går otroligt fort. (N)
En praktiskt inriktad kurs i samtalsmetodik. Enkel, pedagogisk och givande. (O)
En mycket lärorik, rolig och inspirerande kurs som berör och ger redskap. (P)
Bra upplägg med omväxlande aktiviteter. Bra övningar. Mkt engagerande. Bra ledare! Sprudlande! (Q)
Intressant, rolig, tänkvärd. Ett alternativt sätt att tänka på. (R)
Du lär dig metoden genom övningarna och de diskussioner som följer efter dem. (S)
Bra praktiska övningar som ”fastnar”. Bra variation av teori/praktik. Lärorikt. Roligt. Ej slöseri med tid kurs (annars ganska vanligt). (T)
Att det är en trevlig, lättsam och lärorik kurs som alla har nytta av. (U)
Jättebra att få lära sig en ny metod i samtalskonsten. Intressant och utvecklande. Entusiastisk lärare. (V)
En mycket bra och lärorik kurs. Omväxlande/varierande och roligt. (W)
Mycket inspirerande och med ett helt nytt tänk på hur man kan arbeta i mötet med patienter. Fantastiskt sprudlande föreläsare!!! (X)
Mycket motiverande! Konkreta exempel på motiverande samtal. Mycket motiverande kursledare! Flikar in humor, glädje, skratt = avslappnad stämning. (Y)

Vad har du lärt dig?

Tips och råd för att åstadkomma bättre samtal med patienterna. Ffa för att de ska uppnå sina mål men också för att det ska vara roligare och lättare för mig att arbeta. Bra med repetitionen i början av andra tillfället. (A)
Betydelsen av att ställa rätt frågor, för att få de betydelsefulla uppgifterna dvs. patientens egen upplevelse & kunskap. Vikten av att patienten själv kommer fram till vad han/hon vill, kan och/eller bör göra. ”Haka på” patientens positiva tankar/ord. (B)
MI-samtalspedagogiken – bra träning i metoden. Förhållningssättet!!! (C)
Att bli medveten om mitt bemötande och bekräfta patienter på rätt sätt. (D)
Mycket. Bland annat. Patienten är experten, vi hjälper patienten att ta fram och utnyttja kunskaperna. Återberätta/spegla det patienten säger hjälper till insikt. Hjälpa patienten hitta vägar till att ta steget till förändring – en sätt linjalen. Skatta motivation och gradera säkerhet/tillit att klara det 0-10 och diskutera anledningar till detta. (E)
Ändrade på mitt sätt att gå in i (påbörja) samtal. Att få pat. att hjälpa till o komma på lösningen. Att ge pat. mer plats. (F)
Verktyg för att ta tillvara patientens egna resurser i förändringsarbete. (G)
Tekniker för att använda MI. Våga lita på varandra. (H)
Utvecklat mitt förhållningssätt till kommunikationen med patienten. Nya sätt att fånga patienten. (I)
Olika tankesätt/banor. Hur ett samtal kan bli både intressant & inspirerande med olika ”nyckelord”. (J)
Ett hjälpmedel för att hjälpa patienten till förändring. (K)
Samtalstekniker. Hur man kan bemöta olika patienter. Hur man kan bemöta olika argument. Hur man INTE ska bemöta olika patienter och argument. (L)
Ser tydligare vikten av och de goda effekterna av denna struktur på ”patsamtal”. Tror att det blir så mycket effektivare och goda erfarenheter utav dessa strukturerade samtal. Spegla, vara mer närvarande i samtalet. Låta samtalet pågå och se vart det bär men inom MI-ramarna. (M) Man förstår att rätt - pedagogiskt samtal är mkt viktig för att ta reda på pats problem och sedan behandling. Man vinner pats förtroende och bygger en professionell relation m. pat. (N)
Jag har fått flera verktyg att använda mig av för att kunna hjälpa mina patienter bättre. (O) Tekniker för hur jag kan samtala – föra dialog med andra personer. (P)
Genom olika övningar pröva att använda MI-tekniker på olika sätt. Bli medveten om effekten av olika fokus. (Q)
Vidgat mina tankevyer, att jag förhoppningsvis kan tänka och ställa frågor på bättre sätt, få personen att berätta mer självmant om sig själv och sina önskemål/resurser/styrkor. (R)
Ge personerna tid att svara på öppna frågor och visa att du hört vad de sagt. (S)
Se på patienters motstånd på ett annat sätt. Ha flera strategier för att möta folk (generellt). Bra att lyssna och bekräfta så att den du snackar med känner att den är av värde. (T)
Mycket bra och olika sätt att samtala och jobba med patienter för att hjälpa patienten att se sina möjligheter och mål. Hittat olika sätt att praktisera ”MI” både under korta tillfällen med patienten och längre. (U)
Att lyssnandet är mkt viktigt för att kunna återspegla ett samtal. Att tänka på att det finns ”rötter under trädet”. (V)
Metoder för att samtala/föra samtal med patienter och medmänniskor. Att det är viktigt hur man för sig i detta (MI). Att lyssna, sammanfatta och bekräfta. Att använda sig av öppna frågor för att komma vidare i samtalet. (W)


Att invänta patientens beredskap inför förändring istället för att själv ta ansvaret för att patienten faktiskt tränar eller tar till sig informationen. (X)
Reflektera över samtal med patienter ffa och alla människor som jag möter. Även bemötande. Har lärt mig hur jag skall tänka i dialog. (Y)

Vad skulle du vilja ge för råd till kommande arrangör inför nästa

kursomgång?

Gör om kursen så som den varit. (B)
Bra med lång lunch med uppgift samtidigt. (D)
Kannor med vatten och muggar. (E)
Lagom stor grupp. Lagom långa pass. (F)
Fler kurser så fler kan gå! (H)
Svårt att säga när jag inte har något att jämföra med. Jag tror att man får vara lyhörd & se vilken grupp man har framför sig. (J)
Kommer faktiskt inte på någonting. (K)
Bra upplägg. Vore bra med glas och dricka i salen eftersom man pratar mkt och blir törstig! (L)
Bra med två dagar + med tid emellan. (M)
Det skulle vara roligt om man lätt kan hitta den hänvisade filmen på nätet. (N)
Att göra kursen precis som tidigare, den är toppen! (P)
Gärna ytterligare en uppföljande dag! (el. minst 1⁄2). Vissa delar behöver ”landa”. (Q) Tvådagarskurs + 1 extra kursdag för reflektion. Alla har (nämligen) inte lika lätt att lära in ett nytt tänk, tror jag. Alltså en 3-dagarskurs förlagd på två tillfällen = önsketänkande i alla fall. (R)
Om möjligt fler praktiska 2-3 personers ”testjobb” ”Learning by doing”. Tack för 2 värdefulla dagar. (T)
Det är redan bra upplägg med olika inslag. Prata ihop-lyssna-kaffe-bikupa-lyssna-titta- lunch osv. (V)
Att fortsätta med detta upplägg. (W)
Inte så långa smågruppsarbeten, intressantare med helklassövningar (större spännvidd). Lite mer ”kokboks-hand-out”... (X)
Samma som tidigare. Önskar dock att 2:a tillfället kommer något tidigare. Lätt att glömma o tappa tråden. (Y)

Göteborg


Mkt bra kurs. Alla behöver det här. (A)
Nyttig. Leder till förbättrat förhållningssätt. Tagit till mig även saker som hur ett anslag ska se ut och mitt förhållningssätt när jag går genom väntrummet! (B)
Det har varit en mkt inspirerande och underhållande föreläsare med många tillfällen till eftertanke men även goda skratt. (C)
Bra övningar. Man känner o upplever även om det är spelat. Roliga exempel t.ex. från ditt tandläkarjobb som fastnar i minnet. Du är en medryckande entusiasmerande föreläsare. (D) Inspirationsdagar – att lära sig att tänka om & tänka nytt i mötet med patienten. Att använda motiverande samtal. (E)
Bra få veta innehållet i MI-samtalen. Bra övningar – och bra att fokus var på övningar – då fastnar informationen bättre. (F)
Intressant, rolig, lärorik! (G)
Att man får lära sig att lyssna mer och lära sig att bekräfta sin pat. Att använda öppna frågor för att pat. skall komma på vad dom vill göra. Lättsam kurs! (H)
Rolig och inspirerande föreläsare! Fått mycket bra tips som kan användas i vardagen. Bra med praktisk träning. (I)
Inspirerande! Nyttigt att se på sig själv som behandlare med nya ögon. Fått ord på vad man till viss del gjort tidigare. Bra att du sa att det var OK med att ha gjort uppgiften halvdant. (J) Gå om du har möjlighet! Användbar! (K)
Gå den. Föreläsaren Karin är oerhört inspirerande och pedagogisk samt utrustad med humor. Ämnet kommunikation är så viktigt. (L)
Inspirerande. Tankeväckande. Lärorikt. (M)
Mycket inspirerande föreläsare. Verktygen vi fått är konkreta & lätta att implementera till ens vardag med patienter. Bra med mkt praktiska övningar. Jättebra alltihop!! Bra med kortet som sammanfattar & har en kort ”lathund”. (N)
Inspirerande, rolig, ger konkreta tips/modeller. Bra med det lilla ”minneskortet”. Bra med en inlämning så att man kände lite press på sig med att komma igång direkt. (O)
Inspirerande och motiverande!! Ger massa tankar om hur man som terapeut kan motivera pat. utan att komma med pekpinnar. Underbar föreläsare!! (P)
Bra och rolig kurs. (Q)
Kursen hjälper till att i samtal med patienter få dem att själva besvara o fundera över vad de behöver genom att ställa öppna frågor, återberätta, lyssna o sammanfatta. Inte ge lösningar. (R)
Mycket givande. Roligt! Mycket bra föreläsare. Bra att blanda ihop teori med praktiska övningar. Omväxlande, inspirerande. (S)
En bra, givande kurs. (T)
Bra. Många bra konkreta tips. Bra att man får göra ”rollspel”. Bra föreläsare, positiv anda. (U)
Givande, möjlighet att reflektera, tänka, och praktisera. Behövs ytterligare uppföljning för att lärdomar/tankesätt skall fastna i praktiken. (V)
Intressant kurs och ger aha-upplevelse. Bra att prova praktiskt. Lättillgängligt material. (W)

En kurs där man lär sig att vara aktivt lyssnande. Man ska ”se” personen framför sig och lyfta fram personen o dens synpunkter. Använda sig av öppna frågor i samtal. (X)
Kursen har gett mig nya infallsvinklar hur jag kan hantera ett samtal. Det ger en bra start och en bra verktygslåda. Sedan krävs det mycket träning. (Y)

Intressant att få en annan vinkling på det man tar så för givet. Nyttigt! (Z)
Mycket bra. (Å)
Den handlar om ett sätt att kommunicera med patient/klient så att vederbörande är med och styr samtalet, samtidigt som man får klienten att bli delaktig och själv komma fram till lösningar. (Ä)
Bra kurs. Handfasta praktiska övningar. Stimulerande. (Ö)
Fantastiskt inspirerande föreläsare. Just den inblick i MI som de flesta behöver, sedan kan vissa vilja/behöva gå vidare och lära sig mer om tekniken. Lagom tempo. Högre pedagogisk nivå än vanligtvis på kurser. (AA)
Tankeväckande kurs som får en att reflektera över hur jag som terapeut beter mig och du lärde mig att lyssna mer och ge patienten tid. En otroligt bra kursledare! (BB)
En enkel o bra metodik för att få patienter engagerade i livsstilsförändringar. Mkt positiv kursledare, bra innehåll. (CC)
Bra. (DD)
Inspirerande o handgripligt positiv. Får bekräftat att mkt man gör i samtal är bra, men kan ta det ett steg längre med inspiration fr. MI. (EE)

Vad har du lärt dig?

Skapa motivation till förändring för pat. Få ett betydande samtal/dialog med pat. (A) Reflektera på mitt förhållningssätt vid samtal med patienter. Nyttigt att bli påmind om fallgropar och att få redskap till ett bättre samtal modifierat efter vem man har framför sig. Handfasta råd till nytta i vardagen! (B)

Att sätta patienten mer i fokus. Låta patienten komma mer med egna förslag. (C)
Att lyssna mer. Kraften i ett samtal. Ökad medvetenhet om min roll: samtalet. (D)
Att fråga om lov – att inte ”gå rakt på” i mötet med patienten. Att inte va experten! (E) Struktur. Konkreta tips, övningar. Fokusera mera på öppna frågor, återberätta, sammanfatta, inte alltid ge råd. (F)
Att lyssna mer aktivt. (G)
Att reflektera mer över vad man säger till pat. och hur man säger det. Att feedback är viktigt. (H)
Grunderna för ett MI-samtal. Hur man kan förändra på sin arbetsplats – ”soft music” i väntrummet, gå ”pekpinne-rond”, ändra kallelserna till mer positiva. (I)
Struktur. Vikten av att bekräfta/sammanfatta. Arbeta med öppna frågor. Ge pat. mer eget ansvar. (J)
Att det är patienten själv som har den största kunskapen. (K)
Jag har stor hjälp vid samtal idag, tänker MI. Lugnat ner mej, lyssnar mer. Vikten av återkoppling. (L)
Att låta pat. styra och reflektera mer över sitt eget handlande, att patienten blir mer motiverad till förändring när de kommer från dem själva. Att sammanfatta mer vad som kommer fram i samtalet med patienten. (M)
Lyssna! Som patient får man då tid att reflektera & komma framåt i sin egen process. Hur man för samtalet vidare så att ”bollen till förändring” kommer hos patienten. Öppna frågor! (N)
Uppbyggnaden för ett lyckat, inspirerande/motiverande samtal. Ställa frågor och låta patienten själv hitta lösningar. Att jag måste bli bättre på att återberätta och sammanfatta. (O)

Lyssna på patienten! Försöka få pat. att komma fram till lösningar som passar pat. själv – men ha ett eget terapeutiskt mål i bakgrunden. (P)
Fråga patienten om lov att informera. Återberätta. Ställa öppna frågor. Våga vara tyst. Sammanfatta. (Q)

Inbjuda till mer öppna frågor där ja eller nej svar inte fungerar. Återberätta det man hör så man förstått rätt, låta patienten själv formulera små tankar o funderingar på vad de behöver ta tag i eller ändra eller acceptera. (R)
Samtalstekniken. Att lyssna, återberätta, att vara tyst, sammanfatta. Att lyssna mer för att få patienten att komma med egna förslag. Att se individen och hans/hennes förmåga att komma på egna förslag med lite stöd/struktur från oss behandlare. (S)
Att det är viktigt m. samtalsmetodik för att uppnå förändring. MI är en typ av metodik. (T) Hur man bygger upp ett samtal. Vad som är bra att tänka på vid ett samtal. Har använt en del på mina barn ffa 4-åringen och det har fungerat jättebra. (U)
Samtalsteknik att ”få med” personen på ett ödmjukt sätt. Stilla sig och sammanfatta istället för att rusa vidare. (V)
Viktigt att möta pat. där dom är. Våga avvakta/invänta. Kraften av att återberätta. Fått bekräftelse på att vissa metoder jag redan använt fungerar och är relevanta. (W)
Inte alltid ha bråttom i ett samtal. ”Stanna upp”. Sammanfatta samtalet. (X)
Grunderna för ett motiverande samtal och bra motivation för att starta användning av det jag lärt mig på kursen. (Y)
Att lyssna aktivt. Att fråga om lov. (Z)
Vad man ska tänka på vid samtal för att få fram pat. tankar och frågor. Bekräfta det pat. har sagt för att vara säker på att jag förstått problemet. (Å)
Jag har haft svårt att ta till mig tekniken. (Ä)
Även om man vet hur man borde göra så är det inte så lätt att få till det som man önskar. Viktigt med reflektion, repetition. (Ö)
Har fått verktyg att bemöta mina patienter på ett mera verkningsfullt sätt. Det känns redan bättre i mina patientmöten. Tänker att MI är väldigt kraftfullt. Det känns bra att man tar till vara resurserna som människor egentligen bär på; ger hopp. (AA)
Ett arbetssätt som gynnar patienten på lång sikt. Att lyssna mer och återberätta. (BB)
En metod som gör pat. mer delaktig i samtal om livsstilsförändringar. Hur man med enkla medel kan engagera pat. mer i samtalet. Att det är bra att ”sätta rubrik” på samtalet o be pat. om lov att informera. Bra att träna praktiskt på varann med metoden. (CC)
Mycket. (DD)
Att lyssna på ett annat sätt, mer fördjupat. Att hitta patientens/personens egen motivation o engagemang, att bygga vidare på detta känns jättebra. (EE)


Kursutvärdering Borlänge


”Karins enorma intresse och kunskap om sitt område. Bra att arbeta med praktiska exempel för att lära sig MI”   

”Mycket lärorikt. Otroligt bra föreläsare. Bra verktyg att ta till både på arbetet och i LIVET!” 

”Positivt och motiverande! Bra att framföra info till övriga arbetskamraterna på kliniken”   

”Aktiv lärande genom verbala samtalsövningar. Bra direkta exempel sagda på ett lätt och intressant sätt”


Kursutvärdering januari, Sahlgrenska sjukhuset

”Detta borde alla i hela sjukvården lära sig!”

”Detta har gett mig ny kraft i mitt arbete - tack!”

”Skönt med en kurs som känns så enormt bra att vara på.”

”Den bästa kurs jag gått och jag har gått många”


Barntandvårdsdagar i Stockholm

Fantastiskt

otroligt rolig föreläsare som får en engagerad och inspirerad

inspirerande

superbra

sååå positiv

kul och intressant

 
Ord kan öppna dörrar - och stänga dem 
Jan Eliasson

Karin arbetar med utbildningar och föreläsningar om kommunikation och motivation.

Hennes specialområden är kommunikation och arbetsmiljö, samt patientkommunikation.

Hon handleder chefer, medarbetare och vårdgivare.

Karin är konsult för utvecklingsfrågor i vården.

Hon håller föreläsningar, kurser och workshops i hela världen.

Karin Sjögren Kommunikation AB

Klicka på boken så kommer du direkt till beställningssidan på Gothia förlaghttp://www.gothiafortbildning.se/72059078-product

Klicka på bilden så får du hem en pdf-fil som beskriver vad en utbildning i motiverande samtal brukar innehålla.

Beställ böcker här!

 
MI i tandvårdenKarin_Sjogren_files/MI%20Tandva%CC%8Arden_1.pdf

Karin Sjögren

Odont dr, leg tandläkare, diplomerad affärskommunikatör, lärare i motiverande samtal, konsult i sociala arbetsmiljöfrågor, medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)


Kontakt:


karinsjogren@telia.com

tel 0706-820082

www.karinsjogren.se


Hälsofrämjande tandvård 

Kurs i GöteborgHalsoframjande_tandvard_-_kurs.html